ஒன்றே சொல்வான்' பரிசீலிக்கப்படாது [sic]Track 3.239.9.151 (0)

By DJeneration , Prince Khalil , Shankar, G. , Daddy Funky Sathiya , ShivaranjiniLoading Player .......

Information about this recording

இந்த ஆல்பம் கான்,ஷாம்ரோஸ் மற்றும் சிவரஞ்சனி மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அது பாடலாசிரியர்கல் DJeneration அவர்கள். கலைஞர்களில் DJeneration, பிரின்ஸ் கலீல், ஷங்கர், ஜி., டேட்டி பங்கி சத்திய மற்றும் சிவரஞ்சனி அவர்கள். அது சிங்கப்பூர்ல் இருந்து பாடகர்கள் குழு மூலம் செய்யப்படுகிறது. DJeneration comprises of Daddy Funky Sathiya, RaeGUN, SilveSTAR.

Album
Performer(s)
DJeneration Prince Khalil Shankar, G. Daddy Funky Sathiya Shivaranjini
Composer(s)
Conductor(s)
Lyricist(s)
DJeneration
Arranger(s)
Khan Shamroz Shivaranjini
Instrument(s)
Original Publisher(s)
National Library Board Singapore, Shisha Production Music Entertainment; Joy Entertainment
Language
Tamil
Duration
Genre
Keywords
Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore
Rights Statement
All rights reserved by the respective intellectual property rights owners