Tahir, ShahArtist

Arranger

Albums By Tahir, Shah