Xu, ZhijunArtist

Conductor

Albums By Xu, Zhijun


Songs By Xu, Zhijun


太极. 2, 英雄崛起 / 华谊兄弟传媒股份有限责任公司, 华谊兄弟国际有限公司出品 ; 上海磐石文化产业投资合伙企业(有限合伙), 湖南富坤文化传媒投资基金联合出品 ; 突围电影有限公司摄制 ; 出品人, 王中军 ; 冯德伦导演作品 ; 故事, 陈国富 ; 编剧, 程孝泽, 张家鲁 ; 导演, 冯德伦 = Tai chi hero / Huayi Brothers Media Corporation, Huayi Brothers International Limited present ; in association with Shanghai Stone-capital Culture Investment (LLP), Hunan Richland Culture Media Venture Partnership ; A Diversion Pictures production ; produced by Wang Zhongjun ; A Stephen Fung film ; story by Chen Kuofu ; screenplay by Cheng Hsiao Tse, Zhang Jialu ; Directed by Stephen Fung. Tai ji. 2, Ying xiong jue qi / Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian ze ren gong si, hua yi xiong di guo ji you xian gong si chu pin ; Shanghai pan shi wen hua chan ye tou zi he huo qi ye (you xian he huo), Hunan fu kun wen hua chuan mei tou zi ji jin lian he chu pin ; tu wei dian ying you xian gong si she zhi ; chu pin ren, Wang Zhongjun ; Feng Delun dao yan zuo pin ; gu shi, Chen Guofu ; bian ju, Cheng Xiaoze, Zhang Jialu ; dao yan, Feng Delun = Tai chi hero / Huayi Brothers Media Corporation, Huayi Brothers International Limited present ; in association with Shanghai Stone-capital Culture Investment (LLP), Hunan Richland Culture Media Venture Partnership ; A Diversion Pictures production ; produced by Wang Zhongjun ; A Stephen Fung film ; story by Chen Kuofu ; screenplay by Cheng Hsiao Tse, Zhang Jialu ; Directed by Stephen Fung.