Zhang, YuArtist

Lyricist, Performer

Albums By Zhang, Yu


Songs By Zhang, Yu


宝岛双雄 / 山水国际娱乐股份有限公司, 珠江电影集团, 东方画面, 发行工作室联合出品 ; 三和娱乐国际有限公司, 山水国际娱乐股份有限公司, 北京东方画面影视文化有限公司联合制作 ; 编剧, 张弘毅, 叶守恒 ; 监制, 叶育萍, 刘晶 ; 导演, 张训玮 = Double trouble / Serenity Entertainment International Co. Ltd., Zhujiang Film Group, Beijing Eastlight Film Co. Ltd., Distribution Workshop (HK) Limited present ; Three Dots Entertainments Co. Ltd., Serenity Entertainment International Co. Ltd., Beijing Eastlight Film Co. Ltd. production ; screenplay by Zhang Hongyi, Yeh Sho-heng ; produced by Michelle Yeh, Chris Liu ; directed by David Hsun-wei Chang. Bao dao shuang xiong / Shan shui guo ji yu le gu fen you xian gong si, Zhujiang dian ying ji tuan, Dong fang hua mian, Fa xing gong zuo shi lian he chu pin ; San he yu le guo ji you xian gong si, Shan shui guo ji yu le gu fen you xian gong si, Beijing dong fang hua mian ying shi wen hua you xian gong si lian he zhi zuo ; bian ju, Zhang Hongyi, Ye Shouheng ; jian zhi, Ye Yuping, Liu Jing ; dao yan, Zhang Xunwei = Double trouble / Serenity Entertainment International Co. Ltd., Zhujiang Film Group, Beijing Eastlight Film Co. Ltd., Distribution Workshop (HK) Limited present ; Three Dots Entertainments Co. Ltd., Serenity Entertainment International Co. Ltd., Beijing Eastlight Film Co. Ltd. production ; screenplay by Zhang Hongyi, Yeh Sho-heng ; produced by Michelle Yeh, Chris Liu ; directed by David Hsun-wei Chang.