[Read! Fest 2019] கலையும் இலக்கியமும் விருந்தாக மகிழ்விக்கின்றனவா? மருந்தாகப் பயனளிக்கின்றனவா? / Art should be just an entertainment or should benefit mankind?

 • Language: தமிழ்
 • Target Audience: Teens, Adults, 50 and above, Educators/Parents
 • Category: Heritage, Read, Singapore & S.E.A, Teens, Other Happenings
Availability: 119
Sun, 30 Jun, 2019, 4:00 PM - 6:00 PM (GMT+8)

National Library

Level 5 - Possibility Room

100 Victoria Street National Library Board

Event Website
Find us also on

 • Language: தமிழ்
 • Target Audience: Teens, Adults, 50 and above, Educators/Parents

Loading tickets
Enter your promotional code: Apply Cancel

Add me to the waiting list

Please fill in the form below and we will get back to you as soon as there is a spot which frees up.

Thank you, Jonathan Easton

We have added you to our waiting list and you will be contacted as soon as a ticket becomes available.

Back to ticket listing

[Read! Fest 2019]
கலையும் இலக்கியமும் விருந்தாக மகிழ்விக்கின்றனவா
? மருந்தாகப் பயனளிக்கின்றனவா?
Art should be just an entertainment or should benefit mankind?
30 June 2019, Sunday
4pm to 6pm
Possibility Room, level 5,
National Library Building

This year, the sixth instalment of Read! Fest is anchored on the theme of Voyage. Book a trip with us and discover alternative forms of reading at Read! Fest 2019 programmes as we journey through space and time, only from 22 June – 28 July.
For more details, visit www.nationalreadingmovement.sg/readfest.

Synopsis:
கலையும் இலக்கியமும் நம் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் எவ்வாறு  துணைவருகின்றன வழிகாட்டியாகவா? வழித்துணையாகவா? இலக்கியம் காட்டும் கலைகள் எவை? வாருங்கள் பேசுவோம் கலையும் இலக்கியமும் விருந்தா மருந்தா என்று. முனைவர் க. ராஜகோபாலனும் கண்ணன் சேஷாத்ரியும் உங்களை ஒரு கலை இலக்கியப் பயணத்தில் கொண்டுச் செல்வார்கள்.
 
Should art just be appreciated or used as an entertainment or past time only or must art be something that benefits or contributes to our development? If we just see art ie. reading, cinema, music, dance as just an entertainment (without any values), in the long run will we lose our traditional art?     

 • Registration by writing in to Read@nlb.gov.sg
 • 4 முதல் 9 வயது வரையுள்ள பிள்ளைகளுக்கு உகந்தது.

  Suitable for children aged 4 to 9 years

 • Seats will not be reserved for latecomers.
 • Email Read@nlb.gov.sg for enquiries.
 • Waitlist information (see below)
Waitlist Information
Either
Should you be unable to attend this programme, please release your slot using the ‘self-cancellation’ function in the automated email. This will free up the slot for another person. There is no waitlist for this programme.
Or
If all slots are taken, please email Read@nlb.gov.sg to be on the waitlist. We will contact you only if a slot becomes available.

பேச்சாளர்: முனைவர் க இராஜகோபாலன்
Speaker: Dr G Rajagopalan
 
முனைவர் க இராஜகோபாலன் தமிழ் இலக்கியத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். கல்வியியல் தத்துவத் துறைகளில் பட்டங்கள் பெற்றவர். கடந்த 25 ஆண்டுகளாக ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இனிக்கும் இலக்கியம் என்ற காணொளித் தொடர் மூலம் தமிழ் இலக்கியங்கள் பற்றி பகிர்ந்து வருகிறார். தன்முனைப்புப் பேச்சாளராகவும் திகழ்கிறார். பட்டிமன்றங்கள், சொற்பொழிவுகள் ஆகியவற்றிலும் கலந்து கொண்டு பங்காற்றி வருகிறார்.
 
Dr G Rajagopalan is a Tamil Language teacher at St Andrews Junior College. He has been teaching for more than 25 years. He has a PhD in literature from the Indian Government University. He also has a Master of Arts in Tamil, Master of Philosophy, Master of Education and a Diploma in Education, NIE Singapore. He is now involved as a Youtuber in the Raise awareness of Tamil Literature series via an online portal. He is also a motivational speaker. He is also a well-known speaker at debates and talks. He has facilitated many Tamil workshops for students including poetry workshops.

 
பேச்சாளர்: கண்ணன் சேஷாத்ரி
Speaker: Speaker: Kannan Seshadri
 
கண்ணன் சேஷாத்ரி, கப்பல் துறையில் Satelliter communication மற்றும் Navigation துறையில் பணியாற்றுகிறார். பட்டிமன்றப் பேச்சாளர், தனிப்பேச்சு மற்றும் ஆன்மீகச் சொற்பொழிவுகள் ஆற்றியுள்ளார். லிஷா (LISHA) பேச்சாளர் மன்ற உறுப்பினராகவும், பேச்சாளர் மன்றத்தில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வட்டார அளவிலும் வகித்துள்ளார்.

லிஷா இலக்கிய மன்றத்தின் செயற்குழு உறுப்பினராகவும் உள்ளார். பல்வேறு தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை நடத்திவருகிறார். தேசிய நூலக வாரியத்தின் வாசிப்பு விழாவிலும் )ReadFest) லிஷாவின் சார்பில் வாசிப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் குழுவில் இருக்கிறார்.
 
Kannan Seshadri works in the shipping industry as a Project Manager, Satelliter communications and Navigations. A pattimandram speaker, he gives solo and spiritual speeches. A member of the LISHA Toastmasters Club, he was responsible for many duties regionally. He is also a committee member in LISHA Literacy Club. He has conducted many events. For the past two years he has collaborated with NLB to co-organise Read Fest programmes. 

Little India Shopkeepers and Heritage Association & LISHA Literacy Club

LISHA (Little India Shopkeepers and Heritage Association) was established in 2000. The strong support from government bodies such as the Singapore Tourism Board and Hindu Endowments Board, and professional organizations such as the Serangoon Merchant’s Association helped establish LISHA to promote Little India’s heritage, culture, business and commercial activities. LISHA plays a significant role in Little India by organizing and refining yearly festivities such as Deepavali Light-Up, UTSAV Street Parade, Pongal Festival, Tamil New Year Celebrations etc.

LISHA Literacy Club

LISHA (Little India Shopkeepers and Heritage Association) has formed LISHA Literacy club (LLC) to promote and encourage language and literature among people, youths and students. LLC encourages and promotes the usage of all the official languages of Singapore and its literature. LLCs activities includes simplifying literature and training students to speak and write in Tamil and improving their oratorical, writing and presentation skills. LLC is committed to work together with other organizations also to achieve their objective.
 

 

Getting there:

This event is over. For more information, please contact the organiser