பட்டியலிடப்படாத பாதையில் மீது முத்துல் ராகம், பக்கம் B, தடம் 8Track 44.211.31.134 (0)


Loading Player .......

Information about this recording

இந்த ஆல்பம் குணதிகாரன், ஸ். மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அது பாடலாசிரியர்கல் ராமகிருஷ்ணன், ஸ்., சுகுமாரன், ஸ்., சுகுமாரன், ஸ்., உதயகுமார்,வி. மற்றும் மோஹட அலி அவர்கள். சம்பந்தப்பட்ட இசைக் கலைஞர்கள் பராதிதாசான், Bairavi Orchestra, Febra Orchestra, M.S. Maniam, Nanthakumar மற்றும் Nassir. அது சிங்கப்பூர்ல் இருந்து பாடகர்கள் குழு மூலம் செய்யப்படுகிறது.

Album
Performer(s)
Composer(s)
Composer:Gunasegaran, Sugumaran குணதிகாரன், ஸ்.
Conductor(s)
Lyricist(s)
Ramakrishnan, S. ராமகிருஷ்ணன், ஸ். Mohd Ali முகமட் அளி Lyricist:Gunasegaran, Sugumaran குணதிகாரன், ஸ். Lyricist:Sugumaran, S.S. சுகுமாரன், ஸ்.ஸ். Uthayakumar, V. உதயகுமார், வி.
Arranger(s)
Instrument(s)
Original Publisher(s)
SBC Enterprises
Digital Publisher(s)
National Library Board Singapore
Language
Tamil
Duration
Genre
Keywords
Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore
Rights Statement
All rights reserved by the respective intellectual property rights owners