நெஞ்சில் உன்னைTrack 3.233.232.160 (0)

By Shivaranjini , Khan , ShamrozLoading Player .......

Information About

இந்த ஆல்பம் கான்,ஷாம்ரோஸ் மற்றும் சிவரஞ்சனி மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அது பாடலாசிரியர்கல் 'பனசை' நடராஜன் அவர்கள். கலைஞர்களில் சிவரஞ்சனி, கான் மற்றும் ஷாம்ரோஸ். அது சிங்கப்பூர்ல் இருந்து பாடகர்கள் குழு மூலம் செய்யப்படுகிறது.

Album
Performer(s)
Shivaranjini Khan Shamroz
Composer(s)
Conductor(s)
Lyricist(s)
'Panasai' Natarajan
Arranger(s)
Khan Shamroz Shivaranjini
Instrument(s)
Original Publisher(s)
Shisha Production Music Entertainment; Joy Entertainment
Digital Publisher(s)
National Library Board Singapore
Language
Tamil
Duration
Genre
Keywords
Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore
Rights Statement
All rights reserved by the respective intellectual property rights owners