உறவக்காகTrack 44.200.194.255 (0)

By Chandraboss , சந்திரபோஸ்Loading Player .......

Information about this recording

இந்த ஆல்பம் குணதிகாரன், ஸ். மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அது பாடலாசிரியர்கல் ராமகிருஷ்ணன், ஸ்., சுகுமாரன், ஸ்., சுகுமாரன், ஸ்., உதயகுமார்,வி. மற்றும் மோஹட அலி அவர்கள். கலைஞர் சந்திரபோஸ். அது சிங்கப்பூர்ல் இருந்து பாடகர்கள் குழு மூலம் செய்யப்படுகிறது.

Album
Performer(s)
Chandraboss சந்திரபோஸ்
Composer(s)
Composer:Gunasegaran, Sugumaran குணதிகாரன், ஸ்.
Conductor(s)
Lyricist(s)
Ramakrishnan, S. ராமகிருஷ்ணன், ஸ். Uthayakumar, V. உதயகுமார், வி. Lyricist:Sugumaran, S.S. சுகுமாரன், ஸ்.ஸ். Mohd Ali முகமட் அளி
Arranger(s)
Instrument(s)
Original Publisher(s)
SBC Enterprises
Digital Publisher(s)
National Library Board Singapore
Language
Tamil
Duration
Genre
Keywords
Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore
Rights Statement
All rights reserved by the respective intellectual property rights owners