எங்கும் எதிலும் இன்பம்தான்Track 44.200.140.218 (0)

By Performer:Gunasegaran, SugumaranLoading Player .......

Information about this recording

இந்த இசை தொகுப்பு அசல் பாடல் குறுவட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. இதில் இடம்பெறும் பாடல்கள் அனைத்தும் பாட்டு எழுதும் போட்டியின் இறுதி சுற்று வெற்றியாளர்களின் படைப்புகள் ஆகும்.

Album
From our hearts … sing sing sing
Performer(s)
Performer:Gunasegaran, Sugumaran
Composer(s)
Composer:Gunasegaran, Sugumaran
Conductor(s)
Lyricist(s)
Lyricist:Venkat (Lyricist)
Arranger(s)
Instrument(s)
Voice
Original Publisher(s)
Ocean Butterflies Production
Digital Publisher(s)
National Library Board Singapore
Language
Tamil
Duration
00:03:58
Genre
Pop
Keywords
Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore--1991-2000
Rights Statement
All rights reserved by the respective intellectual property rights owners

Songs in Albums By Performer:Gunasegaran, Sugumaran


Everybody is special

From our hearts … sing sing sing

爱的空间

From our hearts … sing sing sing

It's the little thing

From our hearts … sing sing sing

Rindu yang terpendam

From our hearts … sing sing sing

That's my Singapore

From our hearts … sing sing sing

Far and wide

From our hearts … sing sing sing

小人物的心声

From our hearts … sing sing sing

Kita sama kita

From our hearts … sing sing sing

Sing sing sing

From our hearts … sing sing sing