வா…ஒரு நிலவுTrack 44.211.31.134 (0)


Loading Player .......

Information about this recording

இந்த ஆல்பம் குணதிகாரன், ஸ். மற்றும் மொகன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அது பாடலாசிரியர்கல் ராமகிருஷ்ணன், ஸ்., சுகுமாரன், ஸ்., சுகுமாரன், ஸ்., உதயகுமார்,வி. மற்றும் மோஹட அலி அவர்கள். சம்பந்தப்பட்ட இசைக் கலைஞர்கள் பராதிதாசான், Bairavi Orchestra, Febra Orchestra, M.S. Maniam, Nanthakumar மற்றும் Nassir. கலைஞர்களில் அப்துல் ரஉற்மான் மற்றும் மலர்விழி. அது சிங்கப்பூர்ல் இருந்து பாடகர்கள் குழு மூலம் செய்யப்படுகிறது.

Album
Performer(s)
Composer(s)
Mohan மொகன் Composer:Gunasegaran, Sugumaran குணதிகாரன், ஸ்.
Conductor(s)
Lyricist(s)
Ramakrishnan, S. ராமகிருஷ்ணன், ஸ். Uthayakumar, V. உதயகுமார், வி. Lyricist:Gunasegaran, Sugumaran குணதிகாரன், ஸ். Mohd Ali முகமட் அளி Lyricist:Sugumaran, S.S. சுகுமாரன், ஸ்.ஸ்.
Arranger(s)
Instrument(s)
Original Publisher(s)
SBC Enterprises
Digital Publisher(s)
National Library Board Singapore
Language
Tamil
Duration
Genre
Keywords
Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore
Rights Statement
All rights reserved by the respective intellectual property rights owners