சந்தேகமான செய்திகளைக் கையாள்வது எப்படி - How To Deal With Dubious Messages (Tamil)

SURE
  • Share

dubiousmessagesTamil600x363 1 thmb

 

சந்தேகமான செய்திகளைக் கையாள்வது எப்படி

 

குறுஞ்செய்தி, சமூக ஊடகச்செயலிகள் போன்றவற்றின்மூலம் பொய்யான கதைகள் எளிதில் பரப்பப்படலாம். பகிர்வதற்ககு முன், இந்த வழிகளின் மூலம் தகவல்களைச் சரி பாருங்கள்.

 

Download the PDF here.