Di san ci shi jie da zhan :  quan mian xin xi zhan /  Shen Weiguang zhu.
第三次世界大战 :  全面信息战 /  沈伟光著.

 • Shen, Weiguang.
 • 沈伟光
 • Beijing :  Xin hua chu ban she,  2000.
 • 北京 :  新华出版社,  2000.
Books
 • [36], 385 p. ;21 cm.
 • [36], 385页 ;21公分.
  • (ISBN)7501147817
  Chinese
  • Information warfare.
  • World War III.