சந்தேகமான செய்திகளைக் கையாள்வது எப்படி

குறுஞ்செய்தி, சமூக ஊடகச்செயலிகள் போன்றவற்றின்மூலம் பொய்யான கதைகள் எளிதில் பரப்பப்படலாம்.

பகிர்வதற்ககு முன், இந்த வழிகளின் மூலம் தகவல்களைச் சரி பாருங்கள்.


SHARE THIS ON:

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail

Comments are closed.