Bibliografi Sastera Melayu Singapura– Esei

Overview of the Singapore Literature Bibliographies (1965 – 2015)

The National Library has compiled a set of bibliographies on Singapore Literature that covers works published in English, Chinese, Malay and Tamil. These provide a comprehensive listing of literary works by Singapore writers and Singapore literature over the past 50 years from 1965 to 2015. The bibliographies have been updated from the original print versions to include works published from 2010 to 2015. The full listing of works including titles of newspapers and literary periodicals in the four languages can be easily accessed through the Resource Guides platform. More information about the specific language bibliographies including scope and coverage can be found in the respective Singapore Literature Resource Guides.

SGLitbibliobannerML

 

Search Terms Call Numbers
Malay Literature – History and criticism 899.23009

 

Mukaddimah

Bibliografi Sastera Melayu Singapura (1965-2009) menghimpunkan bahan-bahan karya para penulis Singapura sama ada yang diterbitkan di dalam atau luar negara dan juga karya-karya yang diterbitkan di Singapura dari tahun 1965 – 2015. Ini termasuk novel, koleksi puisi, cerpen, drama dan esei dalam bentuk buku. Kami hanya mengumpulkan bahan-bahan yang terdapat di dalam koleksi Perpustakaan Negara Singapura.

Maklumat mengakses bahan di Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian, Perpustakaan Negara Singapura.

Bahan-bahan di dalam bahasa Melayu yang mempunyai kod lokasi R, RSEA dan RSING boleh didapati di tingkat 9, manakala bahan-bahan yang mempunyai kod lokasi RCLOS boleh dirujuk di tingkat 11.

 

1965 – 1970

Agus, S. (1965). Lembing Awang pulang ka-Dayang : buku panduan, dengan chontoh so’alan dan jawapannya serta soalan Kementerian Pelajaran, 1965.
Singapura, Phoenix.
(RCLOS 899.1307 SHA)
No Mikrofilem: NL 10190

Mahmud Ahmad dan Harun Aminurrashid. (1965). Kajian nobel Panglima Awang.
Singapura, Pustaka Melayu.
(RCLOS 899.2305 MAH)
No Mikrofilem: NL10224

Muhammad, S. and K. Lela (1965). Panduan mempelajari dan chernaan ‘Nur dan Ros’ dan ‘Darah Kedayan’.
Singapura, Pustaka Melayu.
(RCLOS 899.2305 MUH)

Masuri S.N. (1965). Sekitar sajak danperkembangan-nya (1951-1964).
Singapura, Malaysia Publications.
(RSING 899.230091305 MAS)
No Mikrofilem: NL10326

Masuri S.N. (1966). Kupasan Warna Suasana.
Singapura, Pustaka Fajar.
(RCLOS 899.2305 MAS)
No Mikrofilem: NL10224

Masuri S.N. (1968). Puisi moden: (kumpulan cheramah dan tulisan).
Singapura, Pustaka Nasional.
(RSING S899.23009103 MAS)
No Mikrofilem: NL10326

Yahaya Ismail. (1967). Mengkaji fikshen.
Singapura, Pustaka Nasional.
(RCLOS 899.28091 YAH)

Yahaya Ismail. (1967). Mengkaji fikshen: persoalan fikshen Melayu sejak Syed Sheikh al-Hadi.
Singapura, Pustaka Nasional.
(RCLOS 899.230093 YAH)
No Mikrofilem: NL 10324

Aeby Muara. (1970). Aku dan Jymy Asmara. (taipskrip)
(RCLOS 899.28309 AEB DG : AGH (LL))

 

1971 – 1980

Rugayah Abdul Rashid. (1977). Bibliografi sastera kreatif Melayu 1920-1967.
Kuala Lumpur, Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya.
(RSEA 016.89923 RUG -[LIB])

Jejak kembara. (1978).
Singapura, Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura.
(RCLOS 899.23008105 JK)

Jejak kembara. (1979).
Singapura,Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura.
(RCLOS 899.2300810 JK)

Azizfakir (1979). Ulasan buku di radio SBC.
(RCLOS Malay 899.23009305 AZI)
No Mikrofilem: NL27644

Singapore. Perpustakaan Negara. Cawangan Toa Payoh. Sudut Penulis. and Group Teater Perantau (Singapura) (1979). Gema pustaka 1. Singapura,
Perpustakaan Negara Cawangan Toa Payoh.
(RSING qS899.23008105 GEM)
No Mikrofilem: NL27649

 

1981 – 1990

Jejak kembara. (1981).
Singapura, Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura.
(RCLOS 899.2300810 JK)

Institut Analisa Sosial (Malaysia) (1981). Warisan ASAS 50 : kumpulan kertas kerja ceramah dan bengkel “ASAS 50 dan sastera Melayu moden”.
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
(RSEA 899.23006 ASA)

Thani, A. M (penyelenggara). (1981). Esei sastera ASAS 50.
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
(RSING 899.2300905 ESE)

Masuri S.N. dan Badan Kesenian Melayu. (1982). Malam Ulang bicara buku cenderamata pementasan drama Ulang bicara.
Singapura, Badan Kesenian Melayu.
(RSING 301.2 MAL)

Harun Aminurrashid dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Perpustakaan. (1982). Harun Aminurrashid : satu bibliografi= Harun Aminurrashid: a bibliography.
Bangi, Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia.
(R 016.8992305 HAR -[LIB])

Jejak kembara. (1983).
Singapura, Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura.
(RCLOS 899.2300810 JK)

Masuri S.N. (1983). Pengakuan dan penglahiran seorang penulis: kumpulan esei.
Kuala Lumpur, Adabi Pub.
(R 899.2305 MAS)

Jejak kembara. (1984).
Singapura, Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura.
(RCLOS 899.2300810 JK)

Suratman Markasan. (1984). Peranan sastera Melayu dalam pembinaan dan penyatuan Bahasa Melayu: satu tinjauan ringkas ; kertas kerja tambahan.
(RSEA q499.28 SUR)

Abdul Rahman Bakar. (1984). Novel-novel sejarah Harun Aminurrashid.
Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.
(RCLOS 899.2305 ABD (3 MFC))
No Mikrofilem: A00029512H

Singapura. Perpustakaan Negara. Cawangan Toa Payoh. Sudut Penulis. (1985). Gema pustaka 5.
Singapura, Sudut Penulis Perpustakaan Cawangan Toa Payoh.
(RSING qS899.23008105 GEM)

Safian Hussein, Siti Aisah Murad, et al (penyelenggara). (1985). Bibliografi sastera Melayu moden, 1925-1980.
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
(R 016.8992305 BIB -[LIB])

Azizfakir (1976). Skrip : esei & kritikan puisi SBC & BM, ST.
(RCLOS 899.23009 AZI)
No Mikrofilem: NL27661

Mohamed Naim Daipi. dan Kumpulan Nadwah Sastera (Singapore) (1990). Watikah: untuk Allahyarham Ismail Haji Omar (Noor S.I.).
(RCLOS 899.281 WAT DG: AH (LL))

Noor, S. I. (1990). Sastera Melayu Singapura: penulis dan ketukangannya (satu pengalaman).
Singapore, Dept. of Malay Studies National University of Singapore.
(RSING q899.23009 NOO)

 

1991 – 2000

ASAS 50 (Association) (1991). Pertemuan Sasterawan Nusantara ketujuh, 13-16 Jun 1991.
Singapore, ASAS ’50.
(RCLOS 899.280959 PER DG: AGH (LL))

Masuri S.N. (1991). Penulis dengan ketukangannya.
Singapore, Department of Malay Studies National University of Singapore.
(RSING 808.02 MAS)

Suratman Markasan. (1991). From the beginning to two streams of social critique = Dari jalan permulaan ke dua jalur kritik sosial.
Singapore, S. Markasan.
(RSING S899.2308 SMA)

Yatiman Yusof., Jawatankuasa Kecil Pendokumentasian Kumpulan Makalah Bulan Bahasa., et al. (1992). Resan dan kesan: kumpulan makalah sempena Bulan Bahasa 1992.
Singapura, Jawatankuasa Bulan Bahasa.
(RSING 499.23 RES)

Abdul Ghani Hamid. (1995). Kesan citra: kumpulan 7 esei.
Singapura, Angkatan Pelukis Aneka Daya.
(RSING 899.23009 AGH)

ASEAN Committee on Culture and Information. (1997). Antologi kesusasteraan Asean: tradisi Islam dalam kesusasteraan Melayu.
Kuala Lumpur, ASEAN Committee on Culture and Information (COCI).
(R M899.2808038297 ANT)

Norazit, S. and ASEAN Committee on Culture and Information. (1997). Antologi kesusasteraan ASEAN: tradisi kosmopolitan.
Kuala Lumpur, ASEAN Committee on Culture and Information.
(R M899.2808038297 ANT)

Masuri S.N. (1998). Kreativiti dan kemanusiaan dalam kesusasteraan.
Shah Alam, Fajar Bakti.
(RSEA 899.288 MAS)

Masuri S.N. and Persatuan Wartawan Melayu Singapura. (1998). Sebibir suara: kumpulan esei & ceramah, 1989-1994.
Singapura, Persatuan Wartawan Melayu Singapura.
(RSING 899.284 MAS)

Hadijah Rahmat. (1998). Sastera & manusia Melayu baru: kumpulan esei & wawancara.
Singapura, Persatuan Wartawawn Melayu Singapura.
(RSING 899.284 HAD)

 

2001 – 2010

Abdul Ghani Hamid. (2001). Reaksi.
Singapore, Angkatan Pelukis Aneka Daya.
(RSING 899.288 ABD)

Johar Buang. (2001). 70 tahun Suratman Markasan.
Singapore, Haji Hashim.
(RSING 899.28024 TUJ)

Hanafiah Abdul Rahman. (2002). Jejak sastera Melayu moden ke pasca moden.
Singapore, EDN Media.
(RSING 899.288 MAN)

National Institute of Education (Singapore) (2002). Persidangan antarabangsa bahasa, sastera dan kebudayaan Melayu ke-2, 1-3 September 2002, Singapura.
(RSING 305.89928 PER)

ASAS 50 (Association) (2003). Pertemuan Sasterawan Nusantara XII: cenderamata.
Singapura, Angkatan Sasterawan ’50.
(RSING q899.280959 PER)

Hadijah Rahmat dan Dewani Abbas, et al. (2003). Citra minda: antologi esei.
Singapore, Majlis Bahasa Melayu Singapura.
(RSING 899.284 CIT)

Mana Sikana dan Anuar Othman (2003). Jatuh ke laut menjadi pulau: pemikiran sastera Malaysia & Singapura.
Singapore, Anuar Othman & Associates Media Enterprise.
(RSING 899.2809 MAN)

Mas. (2003). Perjalanan Mas: memoir Muhammad Ariff Ahmad.
Singapore, Angkatan Sasterawan ’50.
(RSING q499.28092 MUH)

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul, A., ASAS 50 (Association), et al. (2003). Sastera Melayu warisan jati diri dan jagat: Pertemuan Sasterawan Nusantara XII.
Singapore, Angkatan Sasterawan ’50; National Library Board.
(RSING 899.280959 PER)

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul, A. (2003). Anugerah Persuratan 2003: kumpulan karya dan ulasan juri.
Singapura, Majlis Bahasa Melayu.
(RSING 899.288 ANU)

Juffri Supa’at., Mabbim (Organization), et al. (2005).
Pelestarian sastera Melayu sebagai jiwa bangsa serantau : kenyataanimaginasi-kemungkinan.
Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
(RSING q899.2809 JUF)

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz. and ASAS 50 (Association) (2005). Dari gerhana ke puncak purnama: biografi Asas ’50, 55 tahun dalam persuratan.
Singapura, Angkatan Sasterawan ’50.
(R 899.28095957 DAR)

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz., Singapore. National Library Board., et al. (2005). Leksikon: direktori penulis Melayu Singapura pasca 1965.
Singapore, Angkatan Sasterawan ’50: National Library Board.
(RSING 899.280255957 LEK -[DIR])

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz (penyelenggara). (2005). Anugerah Persuratan 2005: kumpulan karya dan ulasan juri.
Singapura, Majlis Bahasa Melayu Singapura Kementerian Penerangan Perhubungan dan Kesenian.
(RSING 899.88 ANU)

Suratman Markasan. (2005). Bangsa Melayu Singapura dalam transformasi budayanya.
Singapura, Anuar Othman & Associates Media Enterprise.
(RSING 305.8992805957 SUR)

Rohman Munasip. (2005). Bicara karya.
Singapura, Anuar Othman & Associates Media Enterprise.
(RSING 899.288 ROH)

Hadijah Rahmat. (2006). Peranan dan perkembangan sastera kanak-kanak.
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
(RSING 899.28099282 HAD)

Masuri, S. N., A. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul, et al. (2006). Dalam merenung dalam: kumpulan esei & kritikan 1977-2005. Singapura, Angkatan Sasterawan ’50.
(RSING 899.28095957 MAS)

Kamsiah Abdullah (ed) (2006). Budaya: memeluk akar menyuluh ke langit.
Singapura, Jabatan Bahasa dan Budaya Melayu Institut Pendidikan Nasional Universiti Teknologi Nanyang.
(RSING 305.89928 BUD)

Isa Kamari (2007). Novel: mengapa & bagaimana menulisnya?
Singapura, Persatuan Guru Bahasa Melayu.
(RSING 808.3 ISA)

Juffri Supa’at, Saliyah Sapeon, et al (penyusun). (2008). Bibliografi Masuri S. N.: (1927-2005).
Singapore, National Library Board.
(RSING 016.89928 BIB -[LIB])

Mukhlis Abu Bakar, Hadijah Rahmat, et al (ed). (2008). Seminar Masuri S.N.: kumpulan kertas kerja.
Singapura, Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Melayu Kumpulan Akademik Bahasa dan Kebudayaan Asia Institut Pendidikan Nasional Universiti Teknologi Nanyang.
(R 899.2809 SEM)

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz. (2009). Legasi bahasa Melayu.
Singapore, Angkatan Sasterawan 50.
(RSING 499.2809 MOH)

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul, A., T. Muhammad Jailani Abu, et al. (2009). Bahasa sumber intelektual peribumi.
Singapore, Angkatan Sasterawan 50.
(RSING 499.2809 BAH)

Muhammad Bukhari Lubis dan Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz. (2009). Sumbangsih tizkari: buat Masuri S.N.
Tanjong Malim, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
(RSING 899.2809 SUM)

Senarai Majalah
Angkatan Sasterawan ’50
(RSING 899.288 PAM)

Pewarta Asas 50. (1963-)
Singapura : Angkatan Sasterawan ’50
(RCLOS 899.2805 PAL)

Aktivis: jurnal akademik. (2001)
Singapore, Persatuan Budaya Melayu (PERBUYU), Institut Pendidikan Nasional Kampus Townsville,
(RSING 899.2805 A)

Dewan Bahasa.(1958-)
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
(RCLOS/RSEA 499.23 DB)

Dewan Budaya.(1979-)
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
(R 301.205 DB)

Dewan Masyarakat. (1963-)
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka
(R 059.9923 DM)

Dewan Sastera.(1971-)
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
(R 899.2305 DS)

Malay Literature. (1988-).
Kuala Lumpur, Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka.
(RSEA 899.23005 ML)

Pelita Bahasa. (1989-)
Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka
(R Malay 499.23005 PB)

Tenggara. (1967)
Kuala Lumpur, Raybooks Magazine
(RSEA 805 T)

Wahana. (2004-)
Singapura, Persatuan Bahasa & Budaya Melayu NTU/NIE
(RSING 378.5957 W)


2011 – 2015

Mohamed Latiff Mohamed (2012). Alam Kepenyairan Singapura: Pengamatan Dan Penciptaan.
Singapore: Angkatan Sasterawan ’50
(RSING  899.281 MOH)

 

Accessing National Library Board Singapore Resources


Accessing the Print Materials

You can search the library catalogue (for physical materials) in the library and from home (http://catalogue.nlb.gov.sg). The easy search function allows you to search/browse by author, title, keyword, subject and ISBN/ISSN whereas the advanced search allows you to narrow your searches to specific media types or language holdings. In both instances, you will also be able to limit your search to search only specific libraries by clicking on the “limit by branch” option.

To search Lee Kong Chian Reference Library’s Holdings

If you wish to search for only materials available in the Lee Kong Chian Reference Library, please always click on the “Limit by Branch” button at the bottom of the page, after you have keyed in your search term. This brings you to a new page whereby you will be able to select the library of your choice. Choose “Lee Kong Chian Reference Library” and select “yes” under the “Display only items available in the selected branch below” and then click on search.

Things to note:

Once you have identified the title that you need, please double check through the following information and write down the necessary info:

i. The “Status” of the item: the item is not available in the library, if the status displayed is “in transit”, “in process” or “not ready for loan”.

ii. Double check that the item is in Lee Kong Chian Reference Library under “Branch”.

iii. Write down the Location Code and the Call Number of the item. This helps you to locate the item within Lee Kong Chian Reference Library. Please refer to the table below for more information (Note: Please feel free to approach the counter staff for help in locating the books.)

All featured books and periodicals are located at the Lee Kong Chian Reference Library.

Accessing the Databases

The National Library Board (NLB)’s eResources are free for all NLB members. Click here to find out how to register as a member.

If you’re having problems registering or logging in, please contact us. If you wish to find information in the databases but am not sure where to begin, or need recommendations on which databases to use, please use the “Ask A Librarian” function or send an email to ref@nlb.gov.sg for help. The librarian will get back to you within three working days.

 

Authors

Juffri Bin Supa’at
Saliyah Sapeon
Sukinah Suradi

 

The information in this resource guide is valid as at Feb 2017 and correct as far as we are able to ascertain from our sources. It is not intended to be an exhaustive or complete history on the subject. Please contact the Library for further reading materials on the topic.

All Rights Reserved. National Library Board Singapore 2017.

Written by Juffri Supaat