Gan ying shao nian =  Eiji /  yuan zuo, An Tong Xi Ma; man hua, Chao Ji Sheng Shi.
感应少年 =  Eiji /  原作,安童夕马 ; 漫画,朝基胜士.

 • Ando, Yuma.
 • Asaki, Masashi.
 • 安童夕马
 • Xin jia po :  Chuang yi chu ban,  1997-1999.
 • 新加坡 :  创艺出版,  1997-1999.
Books
 • v. :ill. ;17 cm.
 • 册 :插图 ;17 公分.
 • Printed in Singapore.
 • (ISBN)981231394X (v.13)
 • (ISBN)9812314520 (v.14)
 • (ISBN)981231279X (v.11)
 • (ISBN)9812313176 (v.12)
 • (ISBN)9812317554 (v.18)
 • (ISBN)9812317775 (v.19)
 • (ISBN)9812315721 (v.15)
 • (ISBN)9812316671 (v.17)
 • (ISBN)9812313966 (v.10)
 • (ISBN)9812276327 (v.4)
 • (ISBN)9814002542 (v.5)
 • (ISBN)9812274146 (v.1)
 • (ISBN)9812275576 (v.3)
 • (ISBN)9812311084 (v.8)
 • (ISBN)9812311327 (v.9)
 • (ISBN)9814002976 (v.6)
 • (ISBN)9812310800 (v.7)
Chinese
 • Graphic novels -- Japan.
 • Comic books, strips, etc. -- Japan -- Translations into Chinese.