Ciṅkappūrt Tamil̲ ilakkiya varalār̲u : ōr ar̲imukam =  History of Singapore Tamil literature : an introduction /  patippāciriyarkaḷ, Mun̲aivar Cupa. Tiṇṇappan̲, Nā. Ā̄ṇṭiyappan̲, Cupa. Aruṇācalam.
சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு : ஓர் அறிமுகம் =  History of Singapore Tamil literature : an introduction /  பதிப்பாசிரியர்கள், முனைவர் சுப. திண்ணப்பன், நா. ஆண்டியப்பன், சுப. அருணாசலம்.

 • Āṇṭiyappan̲, Nā
 • Aruṇācalam, Cupa.
 • Tiṇṇappan̲, Cupa.
 • Ciṅkappurt Tamil̲ El̲uttāḷar Kal̲akam.
 • திண்ணப்பன், சுப
 • ஆண்டியப்பன், நா
 • அருணாசலம், சுப
 • சிங்கப்புர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்
 • Ciṅkappūr :  Ciṅkappūrt Tamil̲ el̲uttāḷar kal̲akam,  2011.
 • சிங்கப்பூர் :  சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்,  2011.
Books
 • 538 p. :ill. ;29 cm.
 • ஆதரவு: தேசியக் கலை மன்றம், முஸ்தபா தமிழ் அறக்கட்டளை சிங்கப்பூர்.
 • (ISBN)9810702280
 • (ISBN)9789810702281
 • (OCoLC)770168025
Tamil
 • Tamil literature -- History and criticism. -- Singapore
 • Short stories, Tamil -- History and criticism. -- Singapore
 • Tamil drama -- History and criticism. -- Singapore
 • Tamil poetry -- History and criticism. -- Singapore
 • Authors, Tamil -- Singapore.