Lin ren tou fu /  Chen Runlin tu ; Zhi fei ji gai bian ; Song Shenghong yi = Neighbor stealing axe / story, Freefly Kids ; drawing, Chen Rulin ; translation, Sheng Hong Soong.
邻人偷斧 /  陈润霖图 ; 纸飞机改编 ; 宋昇鸿译 = Neighbor stealing axe / story, Freefly Kids ; drawing, Chen Rulin ; translation, Sheng Hong Soong.

 • Chen, Runlin.
 • Soong, Sheng Hong.
 •  Beijing :  Beijing shi fan da xue chu ban she,  2010.
 • 北京 :  北京师范大学出版社,  2010.
Books
 • 1 v. (unpaged) :col. ill. ;21 x 30 cm.
 • Xin bian cheng yu gu shi hui ben. Di yi ji.
 • 新编成语故事绘本. 第一辑
  • (ISBN)7303114262
  • (ISBN)9787303114269
  • (OCoLC)755055324
  Chinese
  • Chinese language -- Readers
  • Chinese language -- Idioms -- Juvenile fiction.