Visit

Melayu

Lokasi : Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian Tingkat 9
Kod Lokasi di katalog : R Malay


Pengenalan:

Koleksi Melayu di Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian mengandungi bahan-bahan rujukan umum dalam bahasa Melayu yang menyentuh serta merangkumi segala aspek kehidupan masyarakat Melayu Nusantara, terutamanya aspek sosio-ekonomi, politik, kebudayaan, agama, bahasa, sastera, seni, pembangunan negara dan sejarah. Selain dari naskah buku, terdapat juga bahan-bahan pandang-dengar.

Bahan-bahan rujukan Melayu boleh juga didapati di Koleksi berikut:

  • Koleksi Singapura dan Asia Tenggara
  • Koleksi Nadir
  • Koleksi Kanak-Kanak Asia

Fokus Koleksi:

  • Rumpun Bahasa Melayu
  • Kesusasteraan Melayu
  • Tamadun Melayu dan Islam.

Untuk maklumat lanjut mengenai Koleksi Melayu, Ask a Librarian

Last Updated On 24 May 2022