Visit

தமிழ்

நூலகத்தின் 9 ம் தளத்தில் உள்ளது.
புத்தகங்கள் இருக்கும் நூலகக் குறி : R, RSEA, RSING


தமிழ்த் தொகுப்பில் பன்னிரெண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான புத்தகங்களும் 50 சஞ்சிகைகளும் உள்ளன. இத்தொகுப்பில் உள்ள அனைத்து நூல்களும், தமிழ்நாடு, இலங்கை, மலேசியா ஆ கிய நாடுகளிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தொகுப்பில் பொதுப்பிரிவு, மெய்யியல், சமயம், சமூகவியல், மொழியியல், அறிவியல், கலைகள், இலக்கியம், புவியியல், வரலாறு என எல்லாப் பிரிவுகளிலும் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. உயர்நிலை, தொடக்கக் கல்லூரி மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், இலக்கிய ஆர்வலர்கள் பொதுமக்கள் என எல்லாப் பிரிவினருக்கும் ஏற்றவாறு புத்தகங்கள் இங்கு சேகரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. 


தமிழ்த் தொகுப்பின் சிறப்பம்சம்

  • இலக்கியம்
  • மொழி
  • சமயம்
  • கலை

மேலும் விவரங்களுக்கு Ask a Librarian என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்

Last Updated On 30 Apr 2020