சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கியம் – நாடகங்கள்

Overview of the Singapore Literature Bibliographies (1965 – 2015)

The National Library has compiled a set of bibliographies on Singapore Literature that covers works published in English, Chinese, Malay and Tamil. These provide a comprehensive listing of literary works by Singapore writers and Singapore literature over the past 50 years from 1965 to 2015. The bibliographies have been updated from the original print versions to include works published from 2010 to 2015. The full listing of works including titles of newspapers and literary periodicals in the four languages can be easily accessed through the Resource Guides platform. More information about the specific language bibliographies including scope and coverage can be found in the respective Singapore Literature Resource Guides.

 

SGLitbibliobannerTL
Search Terms Call Number
 Singapore drama Tamil  894.8112

 

சிங்கப்பூர் இலக்கியத் தொகுப்பு ஐந்து பிரிவுகளாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் நாடகம் தவிர மற்ற நான்கு தொகுப்புகளைக்  காணக் கீழே உள்ள தலைப்புகளைச் சொடுக்கவும்.

 

புதினம்

சிறுகதை

கவிதை

கட்டுரை

 

இத்தொகுப்பில்  1965 முதல் 2015 வரை சிங்கையில் வெளியிடப்பட்ட நாடக நூல்கள் காலவரைபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

 

1965 – 1980

1. சண்முகம், ஏ. பி. (1972). பயணம் : நாடகம். குடந்தை : தை நூலகம்.
(RSING S894.811271 SHA)

2. பெருமாள், கா. (1975). மாபெரும் அறம். சென்னை : வான்மழைப் பதிப்பகம்.
(RUR 894.8112 PER)

 

1981 – 1990

3. பழநிவேலு, ந. (1981). கலியின் நலிவு : பாவியல் நாடகம். Singapore : N. Palanivelu.
(RSING 894.811271 PAL)

4. சர்மா, எஸ். எஸ். (1981). அமளி துமளி : நகைச்சுவை நாடகம். சிங்கப்பூர் : எஸ்.எஸ். சர்மா, [1981] .
(RU RCLOS 894.811271 SAR)

5. நாராயணசாமி, இரா. (1983). நீரில் பூத்த நெருப்பு. சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் இந்தியக் கலைஞர் சங்கம்.
(RSING 894.8112 NAR)

6. வரதன், ச. (1983). உயர்ந்த உள்ளம் = Nobel heart. Singapore : Singapore Indian Artistes Association.
(RSING S894.8112 VAR)

7. சண்முகம், சே. வெ. (1984). சிங்கப்பூர் மாப்பிள்ளை. சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் இந்தியக் கலைஞர் சங்கம்.
(RSING S894.8112 SHA)

8. நாதன், எஸ். வி. (1986). தாலி எங்கே. சிங்கப்பூர் : S.V. நாதன்.
(RSING 894.8112 NAT)

9. சர்மா, எஸ். எஸ். (1986). எல்லாம் நன்மைக்கே! : நாடகம். சிங்கப்பூர் : எஸ்.எஸ். சர்மா.
(RSING S894.8112 SAR)

10. நாராயணசாமி, ராம். (1989). கோயில் கோபுரம் .சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் இந்தியக் கலைஞர்கள் சங்கம்.
(RSING 894.8112 NAR)

11. கோவிந்தராசு, பெ. (1990). கல்லுக்குள் ஈரம். சிங்கப்பூர் : இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு.
(RSING S894.8112 GOV)

12. நாராயணசாமி, ராம். (1990). நெஞ்சிலாடும் நிழல்கள். சிங்கப்பூர் : இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு.
(RSING 894.8112 NAR)

13. சண்முகம், ஏ. பி. (1990). திருவாளர்.  சிங்கப்பூர் : இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு.
(RSING S894.8112 SHA)

14. சண்முகம், சே. வெ. (1990). பழத் தோட்டம். சிங்கப்பூர் : இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு.
(RSING S894.8112 SHA)

15. சிவசாமி, பெ. (1990). தனிமரம். சிங்கப்பூர் : இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு.
(RSING 894.8113 SIV)

16. சோமசுந்தரம், ரெ .(1990). சிங்கப்பூரில் தமிழ் மேடை நாடகங்கள். சிங்கப்பூர் : இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு.
(RSING 792.9095957 SOM)

17. சுந்தரராசு, பொன். (1990). உதயத்தை நோக்கி. சிங்கப்பூர் : இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு.
(RSING S894.8112 SUN)

18. புதுமைதாசன். (1990). இலக்கியக் காட்சிகள் .சிங்கப்பூர் : இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு.
(RSING S894.8112 KRI)

 

1991 – 2000

19. வேணுகோபால், த.(1991). சிங்கப்பூரில் நாடகக் கலை. சிங்கப்பூர் : இலங்கை மூன்றாம் அஞ்சி கல்லூரி.
(RSING 894.8112 VEN)

20. சர்மா, எஸ். எஸ். (1992). கல்யாணம் ஒரு கால்கட்டு : மேடை நாடகம் = Marriage is a wedlock : stage play. சிங்கப்பூர் : எஸ்.எஸ். சர்மா.
(RSING 894.8112 SAR)

21. ஆண்டியப்பன், நா (.1993). வெற்றித் திருமகன் : இராமாயண நாடகம். சிங்கப்பூர் : மீரா பதிப்பகம்.
(RSING S894.8112 AND)

22. புதுமைப்பித்தன், நாரண..(1995). கூத்தரங்கப் பூக்கள் : நாடகத் தொகுப்பு. சிங்கப்பூர் : நிலவுப் பதிப்பகம்.
(RSING S894.8112 PUT)

23. புதுமைதாசன். (1996). மெக்பெத் / ஷேக்ஸ்பியர் ; தமிழில், புதுமைதாசன். சென்னை : தமிழ்ப் புத்தகாலயம்.
(RSING 822.33 SHA)

24. பழநிவேலு, ந..(1997). கவிஞர் ந. பழநிவேலுவின் படைப்புக் களஞ்சியம் Vol I. சிங்கப்பூர் : ப. பாலகிருட்டிணன்.
(RSING S894.81171 PAL)

25. பழநிவேலு, ந..(1997). கவிஞர் ந. பழநிவேலுவின் படைப்புக் களஞ்சியம் Vol II. .சிங்கப்பூர் : ப. பாலகிருட்டிணன்.
(RSING S894.81171 PAL)

26. சண்முகம், ரெ. .(1997). இந்த மேடையில் சில நாடகங்கள். தாமான் சிலாசே : முகில் எண்டர்பிரைசஸ்.
(RSING 894.8112092 SHA)

27. புகழேந்தி, இரா..(1998). அதிபதி & பந்தம். Singapore : Superadeebam.
(RCLOS 894.8112 PUG  (DG: NG (LL))

28. இளங்கோவன், க. (1999). தலாக்: Talaq = divorce. Singapore : Elangovan.
(RSING 894.8112 ELA)

29. புதுமைதாசன். (2000). அடுக்கு வீட்டு அண்ணசாமி : நகைச்சுவை நாடகம் V1. சென்னை : கணியன் பதிப்பகம்.
(RSING S894.811272 PUT)

30. புதுமைதாசன். (2000). அடுக்கு வீட்டு அண்ணசாமி : நகைச்சுவை நாடகம் V2. சென்னை : கணியன் பதிப்பகம்.
(RSING S894.811272 PUT)

 

2001 – 2010

31. இளங்கோவன், க. (2003). ஊடாடி: Oodaadi : (medium). Singapore : Jointly published by Elangovan and Dhwani Books.
(RSING 822 ELA)

32. சர்மா, எஸ். எஸ். (2004). நாடகம் நடத்தினோம். சிங்கப்பூர் : எஸ். எஸ். சர்மா.
(RSING 894.8112 SAR)

33. இமாஜான், டி. என் .(2005). நகைச்சுவையூட்டும் நாடகங்கள். Singapore : Multi Arts Creations.
(RSING 894.8112 EMA)

34. வரதன், ச.(2005). கலைச் சோலையில் வாடா மலர்கள். சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் இந்தியக் கலைஞர் சங்கம்.
(RSING 792.028092 VAR)

35. புதுமைதாசன். (2006). சருகு : உலகப் புகழ்பெற்ற இலக்கிய மேதைகள் படைத்த சிறுகதைகளின் நாடக வடிவம் தொகுப்பு. .சென்னை : தமிழ் நிலம்.
(RSING S894.811271 PUT)

36. அன்பழகன், மா. (2007). இதில் என்ன தப்பு?. சென்னை : சீதை பதிப்பகம்.
(RSING 894.811272 ANB)

37. தங்கரசன், மு.(2007). தியாகச்சுடர் : நகைச்சுவை நாடகம் .சென்னை : சீதை பதிப்பகம்.
(SING S894.811272 TAN)

38. தங்கரசன், மு. (2007). அத்தைமகன் : நகைச்சுவை நாடகம். சென்னை : சீதை பதிப்பகம்.
(RSING S894.8112 THA)

39. தங்கரசன், மு. (2007). எதிரொலி நகைச்சுவை நாடகம். சென்னை : சீதை பதிப்பகம்.
(RSING S894.8112 THA)

40. தங்கரசன், மு. (2007). வானவில் : நாடகம். சென்னை : சீதை பதிப்பகம்.
(RSING S894.8112 THA)

41. தங்கரசன், மு. (2007). ஏ[ண/னி]ப்படி நகைச்சுவை நாடகம். சென்னை : சீதை பதிப்பகம்.
(RSING S894.811272 TAN)

42. தங்கரசன், மு. (2007). மணமகன் யார் நகைச்சுவை நாடகம். சென்னை : சீதை பதிப்பகம்.
(RSING S894.811272 TAN)

43. நாராயணசாமி, ராம். (2008). சுவடுகள் (நாடகம்) = Imprints (drama). சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் இந்தியக் கலைஞர் சங்கம்.
(RSING 894.8112 NAR)

44. புதுமைதாசன். (2008). விலங்குப்பண்ணை : ஜார்ஜ் ஆர்வெல் எழுதிய நெடுங்கதையின் நாடக வடிவம். சென்னை : தமிழ்நிலம்.
(RSING S894.8112 PUT)

45. தங்கரசன், மு. (2008). தாழம்பூ : நாடகத்தொகுப்பு. சிங்கப்பூர் : தமிழவேள் நாடக மன்றம்.
(RSING  S894.8112 THA)

46. தங்கரசன், மு. (2008). தாமரைப்பூ : நாடகத்தொகுப்பு. சிங்கப்பூர் : தமிழவேள் நாடக மன்றம்.
(RSING S894.8112 THA)

47. வரதன், ச. (2008). திலகாவின் முத்துமாலை : ரேடியோ சிங்கப்பூரில் ஒலிபரப்பான வானொலி நாடகங்கள் (1960 to 1972). சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் இந்தியக் கலைஞர் சங்கம்.
(RSING S791.447 THI)

48. வரதன், ச. (2008). சிங்கப்பூர் தமிழ் நாடக வரலாறு.சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் இந்தியக் கலைஞர் சங்கம்.
(RSING 792.095957 VAR)

 

2011 – 2015

49. ஏ.பி. ராமன். (2011). சவாலே சமாளி! : வானொலி நாடகம். Singapore : கவிமாலை.
(RSING 791.447 RAM)

50. தங்கரசன், மு. (1997). மணங்கமழும் பூக்கள்.  சென்னை : மலர்மாமணி பதிப்பகம்.
(RSING S823 THA)

51. Ravee Vellu S. (2013). போமோ! Singapore : Triple V Creative Theatre.
(RSING 894.811272 RAV)

52. புதுமைதாசன். (2014). ஐடியா ஐயாக்கண்ணு : [நகைச்சுவை நாடகம்]. சிங்கப்பூர் : கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811271 PUT

53. புதுமைதாசன். (2014).  மரணவலை : [துப்பறியும் நாடகம்].  சிங்கப்பூர் : கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811272 SOT)

54. சோமசுந்தரம், ரெ. (2014). பெத்த மனம் கல்லு : [வானொலி நாடகங்கள்].  சிங்கப்பூர் : ரெ. சோமசுந்தரம் வெளியீடு, 2014.
(RSING 791.447 SOM)

55. புதுமைதாசன். (2014). ஸ்கூட்டரோ ஸ்கூட்டர்! : [நகைச்சுவை நாடகத்தொகுப்பு]. சிங்கப்பூர் : கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811271 PUT)

56. புதுமைதாசன். (2015). எதிர்நீச்சல் : [மர்ம நாடகம்]. Singapore : Crimson Earth.
(RSING 894.811272 PUT)

57. புதுமைதாசன்.(2015).  இலக்கியக் காட்சிகள் : [தொகுப்பு]. சிங்கப்பூர் : கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811271 PUT)

58. புதுமைதாசன். (2015).  இட்டை மனிதன் : [மர்ம நாடகம்].  சிங்கப்பூர்:கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811271 PUT)

59. புதுமைதாசன். (2015). கதாகாலட்சேபம் : [தொகுப்பு]. சிங்கப்பூர் :கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811271 PUT)

60. புதுமைதாசன். (2015). மர்ம மனிதன் : [மர்ம நாடகம்].  சிங்கப்பூர் :கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811272)

61. புதுமைதாசன். (2015). மாடிவீட்டு மர்மம் : [மர்ம நாடகம்]. சிங்கப்பூர் : கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811272

62. புதுமைதாசன். (2015). ஷேக்ஸ்பியரின் மெக்பெத். சிங்கப்பூர் : கிரிம்சன் ஏர்த் பதிப்பகம்.
(894.811271PUT)

63. பீரம்மாள் பீர்முகம்மது. (2015). வெற்றி நிச்சயம்:சிறுவர் நாடகங்கள். சிங்கப்பூர் : பரநியா பதிப்பகம்.
(RSING 894.81 PEE)

 

Accessing National Library Board Singapore Resources


Accessing the Print Materials

You can search the library catalogue (for physical materials) in the library and from home (http://catalogue.nlb.gov.sg). The easy search function allows you to search/browse by author, title, keyword, subject and ISBN/ISSN whereas the advanced search allows you to narrow your searches to specific media types or language holdings. In both instances, you will also be able to limit your search to search only specific libraries by clicking on the “limit by branch” option.

To search Lee Kong Chian Reference Library’s Holdings

If you wish to search for only materials available in the Lee Kong Chian Reference Library, please always click on the “Limit by Branch” button at the bottom of the page, after you have keyed in your search term. This brings you to a new page whereby you will be able to select the library of your choice. Choose “Lee Kong Chian Reference Library” and select “yes” under the “Display only items available in the selected branch below” and then click on search.

Things to note:

Once you have identified the title that you need, please double check through the following information and write down the necessary info:

i. The “Status” of the item: the item is not available in the library, if the status displayed is “in transit”, “in process” or “not ready for loan”.

ii. Double check that the item is in Lee Kong Chian Reference Library under “Branch”.

iii. Write down the Location Code and the Call Number of the item. This helps you to locate the item within Lee Kong Chian Reference Library. Please refer to the table below for more information (Note: Please feel free to approach the counter staff for help in locating the books.)

All featured books and periodicals are located at the Lee Kong Chian Reference Library.

 

Accessing the Databases

The National Library Board (NLB)’s eResources are free for all NLB members. Click here to find out how to register as a member.

If you’re having problems registering or logging in, please contact us. If you wish to find information in the databases but am not sure where to begin, or need recommendations on which databases to use, please use the “Ask A Librarian” function or send an email to ref@nlb.gov.sg for help. The librarian will get back to you within three working days.

 

Author

Sundari Balasubramaniam

 

The information in this resource guide is valid as at March 2017 and correct as far as we are able to ascertain from our sources. It is not intended to be an exhaustive or complete history on the subject. Please contact the Library for further reading materials on the topic.

All Rights Reserved. National Library Board Singapore 2017.

Written by Sundari Balasubramaniam