சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கியம் – கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள்

Overview of the Singapore Literature Bibliographies (1965 – 2015)

The National Library has compiled a set of bibliographies on Singapore Literature that covers works published in English, Chinese, Malay and Tamil. These provide a comprehensive listing of literary works by Singapore writers and Singapore literature over the past 50 years from 1965 to 2015. The bibliographies have been updated from the original print versions to include works published from 2010 to 2015. The full listing of works including titles of newspapers and literary periodicals in the four languages can be easily accessed through the Resource Guides platform. More information about the specific language bibliographies including scope and coverage can be found in the respective Singapore Literature Resource Guides.

SGLitbibliobannerTL

Search Terms Call Number
 Singapore literature – Tamil  494.811; S894.811

 

சிங்கப்பூர் இலக்கியத் தொகுப்பு ஐந்து பிரிவுகளாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் கட்டுரைகள் தவிர மற்ற நான்கு தொகுப்புகளைக்  காணக் கீழே உள்ள தலைப்புகளைச் சொடுக்கவும்.

 

புதினம்

சிறுகதை

நாடகம்

கவிதை

 

இத்தொகுப்பில்  1965 முதல் 2015 வரை சிங்கையில் வெளியிடப்பட்டக் கட்டுரை நூல்கள் காலவரைபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

 

1965 – 1980

1. இளவழகு, ஐ. (ஐயாசாமி) , 1974, மனிதன் கதை : தத்துவக் கட்டுரைகள் , சிங்கப்பூர் : மாதவி இலக்கிய மன்றம்.
(RSING S894.8114 ILA)

2. University of Singapore Tamil Language Society . (1977).  Tamil language and literature in Singapore : papers presented at the seminar. Singapore : University of Singapore Tamil Language Society.
(RCLOS 494.811095957 TAM )

3. மணி, அ . (1978).  சிங்கப்பூரில் தமிழும் தமிழிலக்கியமும் : ஆய்வரங்க மாநாட்டுக் கட்டுரைகள்.  சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேரவை.
(RSING 494.811095957 TAM)

 

1981-1990

4. கௌரி முகுந்தன், க . (1984). சிங்கப்பூரில் தமிழும் தமிழிலக்கியமும் : ஆய்வரங்க மாநாட்டுக் கட்டுரைகள் . சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர்த் தேசியப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப்பேரவை.
(RSING 494.811095957 SIN)

5. அன்பழகன், மா. (1985). சமுதாயச் சந்தையிலே : கட்டுரைத் தொகுப்பு .Madras : The Wright India Publications : விற்பனை உரிமை, கலைஞன் பதிப்பகம்.
(RSING 894.8118 ANB)

6. சிங்கப்பூர் : தமிழர் பேரவை இளையர் மன்றம். (1986). சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய ஆய்வரங்கம் .சிங்கப்பூர் : தமிழர் பேரவை இளையர் மன்றம்.
(RSING 894.811095957 SIN)

7. மணிமாறன், அ . (1987). சிங்கப்பூரில் தமிழும் தமிழிலக்கியமும் : ஆய்வரங்க மாநாட்டுக் கட்டுரைகள் . சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர்த் தேசியப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப்பேரவை.
(RSING 494.811095957 SIN)

 

1991 – 2000

8. மணி, அ .(1991). பாவலர் நெஞ்சம்.Singapore : A. Veeramani.
(RSING S894.811 VEE)

9. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி, எம். எஸ் (இலக்குமி, சோ). (1993). இலக்கியப் பாலம் : பங்கும் பணியும்.சென்னை : தேமா பதிப்பகம்.
(RSING 894.81102 ILA )

10. மணி, அ . (1994). சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழி தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி : 1965 – 1990 . Singapore : Journal.
(RSING 494.811 SIN)

11. மணி, அ . (1996). சிங்கப்பூர் வளர்ச்சியில் தமிழ் மொழி. Singapore : The Journal.
(RSING 494.095957 VEE)

12. தமிழ்மறையான். (1997). திக்கெட்டும் புகழ் மணக்கும் தமிழர் திருநாள். சிங்கப்பூர் : ஆசிரியர்.
(RSING 306.08994811 TAM)

13. குமாரசாமி சி. (1999).  எனது ஒளிவிளக்கு திருக்குறள். சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றம்.
(RSING 894.8171 KUM)

14. சித்தார்த்தன், சிங்கப்பூர். (2000). தமிழ் வாழும்.சென்னை : நர்மதா பதிப்பகம்.
(RSING  894.811472 SID)

 

2001 – 2010

15. ஆண்டியப்பன், நா . (2001). சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் : தொகுப்பு நூல். சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்.
(RSING 894.8118710095957 SIN)

16. சிவகுமாரன் et al. (2001). சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கியம் : சாதனைகளும் எதிர்காலத் திட்டங்களும். சிங்கப்பூர் : வாணிதாசன் பதிப்பகம்.
(RSING 894.811472 SIV)

17. சிவகுமாரன், ஏ. ஆர். ஏ .(2001). சிங்கப்பூர் மரபுக் கவிதைகள் : ஒரு திறனாய்வு .சிங்கப்பூர் : வாணிதாசன் பதிப்பகம்,
(RSING 894.811872 SIV)

18. திண்ணப்பன், சுப., சிவகுமாரன், ஏ. ஆர். ஏ . (2002). சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஒரு கண்ணோட்டம் சிங்கப்பூர் : கலைமகள் மன்றம்
(RSING 894.8113 THI)

19. National University of Singapore. Centre for the Arts. (2002). Conference on Tamil literature in Singapore and Malaysia. National University of Singapore. Centre for the Arts.
(RSING 894.811471 CON)

20. கிருஷ்ணன், சோ. மா. (2002). ஆதாரக் கோவை. சிங்கப்பூர் : சோ. மா. கிருஷ்ணன்.
(RU 959.57 KRI)

21. கந்தசாமி, சா. (சாந்தப்பன்). (2004). அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் : இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சிறுகதைகள், கவிதைகள் ஒரு தொகுப்பு. சென்னை : சாகித்திய அக்காடெமி.
(RSING 894.81109 AYA)

22. இமாஜான், டி. என் .(2004). இருமுறை சிரிக்க இரட்டைச் சிரிப்புகள்.சிங்கப்பூர் : மல்டி ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ்.
(RSING 808.882 EMA)

23. இமாஜான், டி. என் .(2004). ஒரே ஒரு வார்த்தையில் பலவகைச் சிரிப்புகள்.சிங்கப்பூர் : மல்டி ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ்.
(RSING 808.882 EMA)

24. இமாஜான், டி. என் .(2004). ரசித்துச் சிரிக்க சினிமா பற்றிய சிரிப்புகள்.Singapore : Multi Arts Creations.
(RSING 808.882 EMA)

25. சிவசாமி பி. (2004). தமிழா. சிங்கப்பூர் : தமிழ்க்கலை அச்சகம்.
(RSING S894.811471 SIV)

26. இமாஜான், டி. என் .(2005). சிரிப்பு மழை .Singapore : Multi Arts Creations.
(RSING 808.882 EMA)

27. இமாஜான், டி. என் .(2005) .சிரிக்கத்தான் வாரீகளா.Singapore : Multi Arts Creations.
RSING 808.882 EMA

28. இமாஜான், டி. என் .(2005). பழமொழியும் நகைச்சுவையும் : சிங்கப்பபூர் வானொலி ஒலி 96.8ல் ஒலிபரப்பானவை Vol 1. சிங்கப்பூர் : மல்டி ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ்.
(RSING 398.9 IMA)

29. இமாஜான், டி. என் . (2005). பழமொழியும் நகைச்சுவையும் : சிங்கப்பூர் வானொலி ஒலி 96.8ல் ஒலிபரப்பானவை Vol 2.சிங்கப்பூர் : மல்டி ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ்.
(RSING 398.9 IMA)

30. ஜெயந்தி சங்கர். (2005). ஏழாம் சுவை.சென்னை : உயிர்மை பதிப்பகம்.
(RSING 894.8114 JAY)

31. சிங்கை தமிழ்ச்செல்வம்..(2005). சிந்தனை முத்துகள் : கட்டுரைத் திரட்டு.சிங்கப்பூர் : தமிழ்ச்செல்வம்.
(RSING S894.8114 TAM)

32. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி, எம். எஸ் . (2005). சிங்கப்புர்த் தமிழ் இலக்கியம் ஆழமும் அகலமும்.சென்னை : மருதா.
(RSING 894.811109 SRI)

33. இமாஜான், டி. என் .(2006). சிரித்துச் சிந்திக்க சிந்தனை மொழிகள் . Singapore : Multi Arts Creations.
(RSING 808.882 EMA)

34. இமாஜான், டி. என் .(2006). சிந்தித்துச் சிரிக்க சிரிப்புப் புதிர்கள். Singapore : Multi Arts Creations.
(RSING 808.882 EMA)

35. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி, எம். எஸ் (இலக்குமி, சோ) . (2006).  புதுமைப்பித்தன் : இலக்கியச் சர்ச்சை 1951-52 .சிங்கப்பூர் : தருமு பப்ளிகேஷன்ஸ்.
(RSING S894.811092 SRI)

36. தியாகராஜன், மா. (2006). கவிப் பேரரசு வைரமுத்து திரைப்படப் பாடல்கள் : ஒரு பன்முகப் பார்வை .சிங்கப்பூர் : தமிழ்க் கலை அச்சகம்.
(RSING 781.542 THI)

37. இமாஜான், டி. என் .(2007). நகைச்சுவை தரும் நன்மைகள். Singapore : Multi Arts Creation.
(RSING 808.882 EMA)

38. உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு. (2006). உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு (7வது : 2006 : சிங்கப்பூர்) . கோலாலம்பூர்.
(RSING 494.811014 ULA)

39. இமாஜான், டி. என் . (2006). புன்னகை மன்னன் பராக்! பராக்! . Singapore : Multi Arts Creations.
(RSING 808.882 EMA)

40. ஜெயராமன், ச . (2006). அன்பான வீடு அகிலம் புகழ் நாடு .சென்னை : உலகத் தமிழர் பதிப்பகம்.
(RSING S894.8114 JAY)

41. சிவகுமாரன், ஏ. ஆர். ஏ . (2006). சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் குழந்தை இலக்கியம் : திறனாய்வு.சிங்கப்பூர் : தமிழ்க் கலை அச்சகம்.
(RSING 894.81109 SIV)

42. மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் . (2007). மலேசிய, சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம் 2005 மாநாட்டு கட்டுரைகள். சென்னை மித்ர ஆர்ட்ஸ் & கிரியேஷன்ஸ்.
(RSING 894.81109 MAL)

43. ஜெயந்தி எழில்வசந்தன் .2007.ஊற்று :  கருத்தரங்கக் கட்டுரைத் தொகுப்பு.சென்னை : அனைத்திந்திய ஆராய்ச்சிக் கழகம்.
(RSING 894.8114 URR)

44. கலைவாணி தமிழ்வேலு .(2007). ஊருணி : கருத்தரங்கக் கட்டுரைத் தொகுப்பு .சென்னை : அனைத்திந்திய ஆராய்ச்சிக் கழகம்.
(RSING 894.8114 URU)

45. இலியாஸ், எம் . (2007). சிங்கப்பூரில் தமிழர் தலைவர் : எழுத்து, பேச்சு, பேட்டி.சென்னை : பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு.
(RSING 894.8115 SIN)

46. பட்டாபிராமன். (2008). கவி வளம்.சென்னை : கலைஞன் பதிப்பகம்.
(RSING 894.11109 KAV)

47. ராஜமார்த்தாண்டன் . (2008). காலச்சுவடு பெண் படைப்புகள் : (1994 – 2004) .சென்னை : காலச்சுவடு பதிப்பகம்.
(RSING 894.81109 KAL)

48. புதிய மாதவி .(2008). மழைக்கால மின்னலாய் : இலக்கிய விமர்சனம்.சென்னை : ராஜம் வெளியீடு.
(RSING 894.811109 PUT)

49. ரஜித் . (2008). 25 மாதங்கள் 25 விவாதங்கள். Singapore : Rajid.
(RSING 894.8118 RAJ)

50. மாணிக்கம் வி ஆர் பி. (2008). பல்கலைக் கழகப் புதுமுக வகுப்புகளுக்கான தமிழ்மொழி-இலக்கியக் கருத்தரங்கு : 1988 முதல் 1997 வரை.Chennai : உலகத் தமிழர் பதிப்பகம்.
(RSING 894.81109 PAL)

51. பாலசுப்பிரமணியன், மு. பி.. (2009). தோரண வாயில்கள். சென்னை : பூங்கொடி பதிப்பகம்.
(RSING 894.811109 BAL)

52. ரஜித் . (2010). 50 மாதங்கள் 50 விவாதங்கள் .சிங்கப்பூர் : தமிழ் பட்டிமன்ற கலைக் கழகம்
(RSING 894.8118 RAJ)

53. தியாகராஜன், மா. (2010). சிங்கப்பூர்ப் புதுக்கவிதை ஒரு திறனாய்வு . சிங்கப்பூர் : தமிழ்க் கலை அச்சகம்.
(RSING 894.8110972 TH)

54. விசயபாரதி, ந. வீ . (2010). புலமைக்கு மரியாதை : இலக்கியச் சுவைகள்.சிங்கப்பூர் : வேதா.
(RSING S894.811472 VIS)

 

2011 – 2015

55. ஜொகூர் மாநிலத் தமிழர் சங்கம் சிங்கப்பூர் தமிழ் அமைப்புகள். (2011). மலேசியா சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய உறவுப்பால மாநாடு. Johor.
(RSING 894.81109 MAL)

56. முனைவர் இரத்தின வெங்கடேசன்.  (2011). நற்றமிழ் விருந்து .சிங்கப்பூர் : வேலகம் வெளியீடு.
(RSING 305.894811 IRA)

57. ஆண்டியப்பன், நா. et al. (2011). சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு : ஓர் அறிமுகம் .சிங்கப்பூர் : சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்.
(RSING 894.81109 SIN)

58. இமாஜான், டி. என் .(2013). சிங்கப்பூரில் நடந்த சிரிப்புச் சம்பவங்கள்!.சிங்கப்பூர் : மல்டி ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ்.
(RSING 894.81187202 IMA)

59. இமாஜான், டி. என். (2013). நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் இனிய விஷயங்கள் .Singapore : Multi Arts Creations.
(RSING 398.2095482 IMA)

60. மசூது,  மு. அ., சேயன் இப்ராகிம். (2013). அமுதக் கவியரசு உமறுப்புலவர். Singapore : சிங்கப்பூர் கடையநல்லூர் முஸ்லிம் லீக்.
(RSING 894.811 MAS)

61. ஏம். கே. பக்ரூதின் சாஹிபு. (2013). சிங்கப்பூர் : தமிழறிஞர் அ. சி. சுப்பய்யா இலக்கிய அறக்கட்டளை வெளியீடு.
(RSING 894.8115 EMK)

62. இமாஜான், டி. என். (2014). விகடத்தில் விளைந்த வார்த்தை ஜாலங்கள்.  Singapore : Multi Arts Creations.
(RSING 894.81187202 IMA)

63. உத்திராபதி, பா. (2014). மக்கள் கவிஞர் நினைவு மலர் 2014.  சிங்கப்பூர் : மக்கள் கவிஞர் மன்றம்.
(RSING 894.811092 MAK)

64. அன்பழகன், மா. (2014). புதுமைத்தேனீ மா. அன்பழகனின் கூவி அழைக்குது காகம் : அரும்பு. சிங்கப்பூர் : மா. அன்பழகன்
(RSING 894.811672 ANB)

65. ஷாநவாஸ். (2015). நனவு தேசம். Singapore : Shanavas.
(RSING 894.811472 SHA)

66. திண்ணப்பன், சுப,  பூபாலன், க. (தொகு). (2015).  சிங்கப்பூர்க் கவிதையில் பெரியார். சிங்கப்பூர் : பெரியார் சமூக சேவை மன்றம் வெளியீடு.
(RSING 894.811172 CIN)

67. இமாஜான், டி. என். (2015). இக்கால இலக்கியத்தில் இனிய பக்கங்கள்!.
(RSING 894.8110972 IMA)

 

Accessing National Library Board Singapore Resources


Accessing the Print Materials

You can search the library catalogue (for physical materials) in the library and from home (http://catalogue.nlb.gov.sg). The easy search function allows you to search/browse by author, title, keyword, subject and ISBN/ISSN whereas the advanced search allows you to narrow your searches to specific media types or language holdings. In both instances, you will also be able to limit your search to search only specific libraries by clicking on the “limit by branch” option.

To search Lee Kong Chian Reference Library’s Holdings

If you wish to search for only materials available in the Lee Kong Chian Reference Library, please always click on the “Limit by Branch” button at the bottom of the page, after you have keyed in your search term. This brings you to a new page whereby you will be able to select the library of your choice. Choose “Lee Kong Chian Reference Library” and select “yes” under the “Display only items available in the selected branch below” and then click on search.

Things to note:

Once you have identified the title that you need, please double check through the following information and write down the necessary info:

i. The “Status” of the item: the item is not available in the library, if the status displayed is “in transit”, “in process” or “not ready for loan”.

ii. Double check that the item is in Lee Kong Chian Reference Library under “Branch”.

iii. Write down the Location Code and the Call Number of the item. This helps you to locate the item within Lee Kong Chian Reference Library. Please refer to the table below for more information (Note: Please feel free to approach the counter staff for help in locating the books.)

All featured books and periodicals are located at the Lee Kong Chian Reference Library.

 

Accessing the Databases

The National Library Board (NLB)’s eResources are free for all NLB members. Click here to find out how to register as a member.

If you’re having problems registering or logging in, please contact us. If you wish to find information in the databases but am not sure where to begin, or need recommendations on which databases to use, please use the “Ask A Librarian” function or send an email to ref@library.nlb.gov.sg for help. The librarian will get back to you within three working days.

 

Author

Sundari Balasubramaniam

 

The information in this resource guide is valid as at March 2017 and correct as far as we are able to ascertain from our sources. It is not intended to be an exhaustive or complete history on the subject. Please contact the Library for further reading materials on the topic.

All Rights Reserved. National Library Board Singapore 2017.

Written by Sundari Balasubramaniam