Vaḷaintāltān̲ on̲r̲u iraṇṭākum /  Yūcap Rāvuttar Rajit.
வளைந்தால்தான் ஒன்று இரண்டாகும் /  யூசப் ராவுத்தர் ரஜித்.

 • Yūcap rāvuttar rajit,author.
 • யூசப் ராவுத்தர் ரஜித்,author.
 • Ciṅkappūr :Tamil̲p Paṭṭiman̲r̲ak Kalaik Kal̲akam,2015.
 • சிங்கப்பூர் :  தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்,  2015.
Books
 • 271 pages ;21 cm
  • (OCoLC)934683643
  Tamil
  • Tamil poetry -- 21st century.
  • Singaporean poetry (Tamil)