In̲n̲um kēṭkir̲a cattam /  Mā. An̲pal̲akan̲.
இன்னும் கேட்கிற சத்தம் /  மா. அன்பழகன்.

 • An̲pal̲akan̲, Mā.,1943-
 • அன்பழகன், மா.,1943-
 • [Singapore] :  [Selvi Store Trading P/L]  2007.
Books
 • 311 p. :ill. ;18 cm.
 • 128 பக். :படங்கள் ;27 செமீ.
 • "Uraivīccil, varalār̲u, kalāccārap paṇpāṭṭup pativuc cuvaṭi"- t.p. verso.
 • "உரைவீச்சில், வரலாறு, கலாச்சாரப் பண்பாட்டுப் பதிவுச் சுவடி"- t.p. verso.
 • (ISBN)
 • (ISBN)9789810572013
Tamil
 • Tamil poetry -- History and criticism -- Singapore.
 • Singapore poetry (Tamil)